top of page

GDPR

Vad vill vi veta och varför?

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER
Det är Mats och Tommys Eskapader AB (nedan kallat företaget) som ansvarar för hur dina personuppgifter hanteras. Det kallas enligt lagen att man är personuppgiftsansvarig.

VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER
Den främsta källan till personuppgifter är när du själv lämnar uppgifter exempelvis i samband med att du köper biljetter till våra evenemang, köper varor av oss via nätet eller i andra kontakter med oss. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress och mobiltelefonnummer.

Om du inte lämnar de personuppgifter som efterfrågas eller inte vill att vi registrerar dina köp kan vi inte erbjuda dig de tjänster vi tillhandahåller. Vi kommer tydligt att ange när det är obligatoriskt att lämna en viss uppgift för att du ska kunna använda eller ta del av viss produkt, tjänst eller erbjudande.

VILKA VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED
Dina personuppgifter kommer inte att delas med någon annan än företaget.

SÅ BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH VARFÖR
För att kunna uppfylla det avtal vi har med dig avseende genomförande av event behandlar vi dina personuppgifter exempelvis när vi informerar om event.
I syfte att kommunicera relevant information, generella och riktade erbjudanden från företaget behandlar vi även exempelvis demografiska uppgifter som exempelvis kön och ålder, uppgifter om genomförda köp och uppgifter om ditt digitala beteende när du använder eskapad hemsida, facebook eller annan digital plattform. 
Vi använder även dina personuppgifter för att göra analyser i syfte att marknadsföra och utveckla vårt totala kunderbjudande, exempelvis sortiment, upplevelse och övriga tjänster.

SÅ LÄNGE VI BEHÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER
Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för ovan angivna ändamål, därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras.

DINA RÄTTIGHETER
Enligt Dataskyddsförordningen har du som kund vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. 
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling t.ex. direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten.

VEM KONTAKTAR DU
Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss på företaget. Om du vill utöva din lagstadgade rättighet att begära tillgång till dina personuppgifter eller få personuppgifter raderade skickar du ett underskrivet brev till postadressen nedan. Du kan också bifoga underskrivet brev till info@eskapadadventure.se och ange GDPR-begäran i ämnesraden.
Brevet ska innehålla ditt fullständiga namn, personnummer och vilken rättighet du vill utöva och beskrivning av ärendet samt din underskrift.

Mats och Tommys Eskapader AB
CO Mats Sundberg
Norra Bogesundsgatan 10
554 73 Jönköping

Du kan alltid kontakta vårt Dataskyddsombud för eventuella synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dataskyddsombud
Mats Sundberg
info@eskapadadventure.se

GDPR: Välkommen
bottom of page