top of page

Halvvättern med företaget

Utmaningar och sammansvetsade grupper.

Halvvättern med företaget

Det finns få saker som svetsar samman en grupp som att klara av en utmaning tillsammans.
Vi fotograferar dessutom under processen så att alla kan titta tillbaka och minnas allt skoj!

bottom of page